# Thư viện

Dưới đây là danh sách các đầu sách chúng tôi hiện đang có bản pdf có thể tải về. Tuy nhiên, vì lý do bản quyền nên không thể cho tải trực tiếp từ website, vui lòng liên hệ với ban quản trị trong nhóm Học tiếng Pāli (opens new window) để lấy đường dẫn tải tài liệu.

# Sách tiếng anh

# Sách tiếng việt

# Từ điển